مهاجرت به روش سرمایه گذاری کبک

جهت مطالعه آخرین خبر شروع مجدد دریافت پرونده های سرمایه گزاری کانادا در استان کبک اینجا را مطالعه نمایید.


برنامه اقامت دائمی کانادا از سرمایه گزاری کبک یکی از معروف ترین برنامه های اقامت دائم از طریق سرمایه گزاری بوده است که همواره طرفداران بسیاری زیادی به ویژه از میان تجار، و صاحبان سرمایه ایرانی، چینی و کشور های عربی داشته است.

شرایط واحدیت جهت اقدام برای برنامه سرمای گزاری کبک:

  • دارا بودن مجموع اموال متقاضی و همسر وی (شامل املاک و مستغلات (به استناد گواهی ارزش گزاری توسط کارشناس رسمی دادگستری ایران)، ارثیه (که بیش از 6 ماه از زمان واصل شدن آن گذشته باشد)، دارایی بانکی، اوراق بهادار، جواهرات و سایر موارد مشابه که مجموعاً ارزشی برابر با حداقل 1.600.000 دلار کانادا (تقریبا معادل با 4.700.000.000 تومان بر اساس نرخ دلار کانادا 2930 تومان مورخ 11/01/1396)

  • دارا بودن سابقه مدیریت در بخش های تجاری، کشاورزی، صنعتی و یا حقوقی و خدماتی که در آن پرسنل زیر مجموعه مدیر، به غیر از فرد متقاضی سرمایه گزاری، حداقل دو نفر را در بر می گیرد.

  • دارابودن حداقل دو سال سابقه کار مدیریتی طی 5 سال اخیرپیش از ارسال پرونده. متقاضی می بایست دارای سابقه مدیریتی در حوزه های برنامه ریزی، مدیریتی و کنترل امور مالی و نیروی انسانی کسب و کاربوده باشد. سوابق کارورزی، کار حین تحصیل و امثال آن پذیرفته نمی باشند.

  • پرداخت مبلغ 220.000 دلار بهره بانکی توسط متقاضی به بانک عامل (جهت آنکه بانک عامل نسبت به سرمایه گزاری 800.000 دلاری مورد تقاضای این برنامه مهاجرتی به نیابت از وی سرمایه گزاری نماید.)

همچنین علاوه بر موارد فوق ، موارد دیگری نظیر سن متقاضی، دانش زبان های انگلیسی و فرانسوی و سطح تحصیلات نیز مد نظر قرار میگیرد.

شرکت پرسیکانا طرف همکاری با یکی از معروف ترین گروه های مالی مورد تایید استان کبک در برنامه سرمایه گزاری می باشد.